TERAPIE IMMUNOLOGICZNE

IMPLANT KOMÓREK MACIERZYSTYCH GRASICY

Implant komórek macierzystych grasicy ma zastosowanie w chorobach związanych z obniżeniem sprawności układu immunologicznego oraz z chorobami z autoimmunizacji, czyli autoagresji. Choroby te stanowią obecnie około 30% wszystkich chorób i liczba ich stale rośnie.
Przyczyny tych chorób to m.in. nadmiar antybiotyków i innych leków, stres, brak ruchu, nadmiar alkoholu, palenie papierosów, złe odżywianie, otaczający nas smog elektromagnetyczny- mówiąc ogólnie, rozwój cywilizacji i niszczenie naturalnego środowiska.
Dzięki zastosowaniu implantu podnosi się utracona naturalna odporność organizmu związana z niewydolnością lub uszkodzeniem jej poprzez powyżej wymienione czynniki. Stosując implant usuwamy przyczynę choroby, a nie leczymy jej objawów. Dlatego jego zastosowanie ma tak uniwersalne skutki działania na wiele chorób.

Implant zalecany jest także u osób zdrowych. Podnosi odporność i wspomaga procesy regeneracyjne, wydłuża i poprawia jakość życia.